Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289687 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 400 000,00 dla Gminy Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.06.2017.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferta
Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Zarządzenie Wójta Gminy Łapanów
Uchwała RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu
Sprawozdania za 2016 r.
Uchwała Nr XXV/162/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta oraz Uchwała Nr XXV/161/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu
Sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2017 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów