Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6700694 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.06.2017.
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 9:00 w  świetlicy w Grabiu zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.
4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.
5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3/ zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 – 2023,
4/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w     Zbydniowie,
5/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce,
6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Grabiu,
7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie w ośmioletnią Szkołę    Podstawową im. Jana Kasprowicza w Sobolowie,
8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tarnawie,
9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie w ośmioletnią Szkołę     Podstawową im.Św. Jana Kantego w Łapanowie,
3.Informacja na temat ochrony przeciwpowodziowej.
4.Informacja na temat stanu i planów rozwoju wodociągów.
5.Informacja na temat stanu i planów rozwoju kanalizacji, drogownictwa i oświetlenia na terenie gminy.
6.Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
7.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.
8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9.Zapytania i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji.   

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.).
Otrzymują:
1/Radni Rady Gminy
2/Sołtysi                               
                                                        

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów           
                                                (-) mgr Celina Jacewicz
 
© 2020 Strona Gminy Łapanów