Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6961276 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Stabilizują osuwisko w Kamyku PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
07.06.2017.
 Rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750 – 0+894,78 w Kamyku”. Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie głębokiego korytowania pasa drogowego z usunięciem gruntów nasypowych nadkładanych w okresie prowizorycznych napraw drogi,
wykonanie palowania stabilizacyjnego korpus drogowy, wykonanie stabilizowanej poduszki gruntowej, wykonanie warstw podbudowy korpusu drogi, profilowanie rowów wraz z umocnieniem przyległych skarp, przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem i budowę nowych pod drogą wraz ze studniami i umocnieniem wylotów, wykonanie podbudowy mijanki na drodze, ułożenie warstw nawierzchniowych z asfaltobetonu na drodze i mijance, założenie barier sprężystych i wykonanie oznakowania drogowego.

  Koszt stabilizacji osuwiska wynosi 757 685,98 zł, 80% tej kwoty stanowi dotacja wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 20% to wkład własny gminy. Prace powinny się zakończyć do 29 września br. Wykonawcą robót jest konsorcjum P-BUD Przemysław Birkowski.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2021 Strona Gminy Łapanów