Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289722 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont mostu na rzece Tarnawka w ciągu drogi nr 80 w msc. Tarnawa PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.03.2016.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar
Opis techniczny


Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów