Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289963 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków gminy Łapanów i jej jednostek PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
30.12.2015.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiany w SIWZ
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 1.1 - Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7 – Informacja o podwykonawstwie.
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 8.1 - Pełnomocnictwo
Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw.

Pytania i odpowiedzi:

1.

2.


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów