Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289733 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.11.2015.

Ogłoszenie

SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 3 Wykaz usług
Zał. nr 4 Wykaz narzędzi
Zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 6 Lista podmiotów
Zał. nr 7 Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej
Zał. nr 8 Projekt umowy    

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów