Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289965 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
05.11.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferta
Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Uchwała Nr IX/48/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała RIO

Pytania i odpowiedzi


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów