Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289715 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
15.07.2015.

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie o dysponowaniu osobami
Wykaz usług
Oświadczenie o dysponowaniu środkami transportu
Przynależność do grupy kapitałowej
Projekt umowy


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące części I.

 Zamieszczono, dnia 06 sierpnia 2015 roku.


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Zamieszczono, dnia 14.08.2015 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów