Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289709 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
14.05.2015.

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Wykaz narzędzi
Przynależność do grupy kapitałowej
Projekt umowy

Sieć wodociągowa Tarnawa

Przedmiar
Projekt techniczny rys. 1 i 2

Sieć wodociągowa Grabie

Przedmiar
Projekt techniczny

Specyfikacja techniczna


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów