Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289970 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruch drogowego na terenie gminy Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
11.02.2015.

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Specyfikacja techniczna

 Zał. nr 6 Umowa

 Zał. nr 1 Oferta

 Zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

 Zał. nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 5 Zobowiązanie

Przedmiary

Droga Wola Wieruszycka - Wieś

Droga Kobylec - Wola Wieruszycka

Droga Kobylec-Wola Wieruszycka-Góra

Droga Sobolów -Sieradzka -Kamyk

Pytania i odpowiedzi

1.


 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów