Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289973 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.02.2015.

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Wykaz narzędzi
Przynależność do grupy kapitałowej
Projekt umowy

Remont pompowni
Przedmiar
Projekt techniczny

Sieć wodociągowa
Przedmiar
Projekt techniczny

Rysunki sieci

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Sieć elektryczna
Przedmiar
Opis techniczny

Specyfikacja techniczna - budowlanka

Specyfikacja techniczna - wodociąg

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie
Odpowiedź

Pytania
Odpowiedź


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów