Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289673 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
28.10.2014.

Ogłoszenie

SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Istotne postanowienia umowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej
Informacja o podwykonawcach

 


Pytania i odpowiedzi

zamieszczono 04.11.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamieszczono 10.11.2014r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów