Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289971 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
29.08.2014.

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Wykaz narzędzi
Przynależność do grupy kapitałowej
Projekt umowy

Wodociąg Zbydniów - Centrum

projekt
przedmiar
rysunek 1
rysunek 2
rysunek 3
rysunek 4
Specyfikacja techniczna

 


Wodociąg Zbydniów - Przeginia
projekt
przedmiar
rysunek 1
rysunek 2
rysunek 3
rysunek 4
Specyfikacja techniczna

 


Wodociąg Zbydniów - Wapniska
projekt
przedmiar
rysunek 1 
Specyfikacja techniczna

 

 


Kanalizacja Boczów
przedmiar
projekt
specyfikacja techniczna kanalizacji
specyfikacja techniczna przepompowni
rysunki


Pompownia Chrostowa
projekt - infrastruktura wokół pompowni
projekt - remont pompowni
przedmiar - inst. elektryczna pompowni
przedmiar - infrastruktura wokół pompowni
przedmiar - remont pompowni
Specyfikacja techniczna - część budowlano-technologiczna
Specyfikacja techniczna - część elektryczna
Specyfikacja techniczna - część drogowa 1 , 2 , 3 , 4

 


 Pytania i odpowiedzi

rysunek 1 , 2

Pytania i odpowiedzi

rysunki 1 ,


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów