Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289711 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont drogi dojazdowej za dworem w kierunku P. Piaseckich na działkach nr 124 i 134 w m. Tarnawa PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
26.08.2014.

Remont drogi  dojazdowej za dworem w kierunku P. Piaseckich na działkach nr 124 i 134 w m. Tarnawa w km 0+000 – 0+850

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Specyfikacja techniczna

 Umowa

 Oferta

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Oświadczenie o spełnieniu warunków

 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 Przedmiar


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów