Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289741 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Roboty remontowe, montaż platformy dźwigowej i wykonanie sanitariatu dla potrzeb osób niepeł. PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
11.08.2014.

Ogłoszenie

SIWZ


Specyfikacja techniczna - remont gabinetów
Specyfikacja techniczna - platforma dźwigowa
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar - platforma dźwigowa
Przedmiar - roboty remontowe
Rzut parteru
Rzut piętra
Rzut piętra - inst. elektryczna

 


Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów