Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289696 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Realizacja projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w ... PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
31.03.2014.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Realizacja projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów – etap II"

 Ogłoszenie

 SIWZ

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupach kapitałowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - Wzór oferty

Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

 Zamieszczono, dnia 31.03.2014r.


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 24.04.2014 r.


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zamieszczono, dnia 30.04.2014 r.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów