Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511770 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Ważne telefony alarmowe PDF Drukuj
Oceny: / 6
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Wiesław Węglarz   
03.01.2014.

Ważne telefony alarmowe

1.                                          

Policja

997

2.

Państwowa Straż Pożarna

998

3.

Pogotowie ratunkowe

999

4.

Pogotowie energetyczne

991

5.

Pogotowie gazowe

992

lub na numer telefonu alarmowego -  112

Telefony alarmowe lokalne

    

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łapanowie

Tel. 146134564

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie

Tel. 146135534

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie

Tel. 146136897

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolowie

Tel. 146854498

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

Tel. 146134037

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu

Tel. 146101371

7.

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Łapanowie

Tel. 146134401

8.

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Sobolowie

Tel. 146854500

9.

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Łapanowie

Tel. 146853425

10.

Urząd Gminy Łapanów  

Tel. 146134057
146853901
fax. 146853900

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel. 146853904

12.

Gminny Zakład Komunalny

Tel. 146134515

 Na terenie Gminy Łapanów  Wójt realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa przy pomocy:
1. Ochotniczych Straży Pożarnych – 6 jednostek.
2. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
3. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
oraz współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie gminy i z instytucjami zewnętrznymi.

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  ( GZZK) w Łapanowie:
1.  Robert Roj – Przewodniczący Zespołu
2.  Anna Piasecka –  I Zastępca Przewodniczącego
3.  Wiesław Węglarz – II Zastępca Przewodniczącego
4.  Barbara Molenda
5.  Danuta Klejdysz
6.  Wojciech Sotoła
7.  Tadeusz Nowojowski
8.  Anna Kurnik
9.  Małgorzata Bolak
10. Sławomir Góral
11. Paweł Kaczmarczyk

 Kontakt  do GZZK tel. 146134057, 146853901  fax. 146853900 w godzinach pracy urzędu.  Po godzinie 15.30 oraz w dni wolne od pracy tel. alarmowy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP – 998 lub 112.
Ponadto w celu zapewnienia całodobowego przepływy informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy wyznaczono trzy osoby do przyjmowania i przekazywania informacji:
1.    Robert Roj – tel.  kom. 669 190 320
2.    Wojciech Sotoła – tel. kom. 693064945
3.    Wiesław Węglarz – tel. kom. 693064555

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów