Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289728 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
05.12.2013.

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 2 (zmiana terminu składania ofert)
Nowy Szczegółowy Przedmiot Zamówienia
Nowy Formularz Cenowy
Zmiana SIWZ

SIWZ
Szczegółowy Przedmiot zamówienia
Formularz cenowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnienie warunków
Istotne postanowienia Umowy
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pytania i odpowiedzi:

1.


 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamieszczono, dnia 19.12.2013 r.


 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów