Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6982818 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wolica PDF Drukuj
Oceny: / 7
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.04.2007.
Zarys historii wsi Wolica

Wolica, to nazwa pochodzenia kulturowo-topograficzne­go i w niej również można znaleźć ślad jakiegoś procesu osadniczego.
     Pierwsze wiadomości o wsi posiadamy z roku 1419 a informacje o właścicielach owej wsi pochodzą z drugiej połowy XV wieku i wów­czas osada ta należała do Łapanowskich. W roku 1477 w pobliżu Ła­panowa wyrosła nowa wieś, Wola Łapanowska, która weszła później w skład Wolicy.
     W spisie poborowym z roku 1490 nie ma tej wsi w parafii łapa­nowskiej, natomiast w spisie z roku 1581 znajdujemy ją wraz ze wzmiankowaną wyżej Wolą Łapanowską. Wolica miała wtedy 3,5 łana
kmiecego, 4 zagrodników z rolą i dwóch komorników z bydłem. W owym roku właścicielem wsi był Sebastian Chojecki.
     W roku 1629 Wolica należała do klasztoru w Trzcianie i znajdowa­ły się tam m.in. dwie zagrody bez roli. Wynika z tego, iż była to bied­na wieś, jednakże już w następnym rejestrze z 1680 dostrzec można wyraźną poprawę. Właścicielami jej był nadal klasztor.
     Wieś posiadała 3 łany kmiece, 3 zagrodników bez roli oraz 2 komorników z bydłem. Następne wiadomości o właścicielach tej osa­dy pochodzą, jak w wypadku innych wsi, z XIX wieku.

 
© 2021 Strona Gminy Łapanów