Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6982814 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wola Wieruszycka PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.04.2007.
Zarys historii wsi Wola Wieruszycka

Nazwa Wola Wieruszycka podobnie jak w przypadku Woli Grabskiej, pochodzi od kulturowo-topograficznego określenia wola.
      Osada ta musiała powstać w wyniku procesu osadniczego, przesu­wającego się od wsi starszej, a mianowicie od Wieruszyc.
     Prawdopodobnie właściciel starszej osady, Wieruski, był głównym inicjatorem kolonizacji terenów leśnych, które najpewniej zalegały obszar należący wówczas do Wieruszyc. Pierwsi osiadli na terenach dziewiczych osadnicy, w okresie kilku lat byli zwolnieni od ciężarów wobec właściciela wsi i okres ten nazywano wolnizną. Od tego słowa wsie, kolonizowane, będące dotychczas częściami starych wsi macie­rzystych, nazywano Wolami, bądź Wolicami. Wola Wieruszycka daw­niej występowała jako Wola lub Wieruska Wola. Po raz pierwszy pojawia się w roku 1493 i zapisana jest jako Volya.
     W roku 1581 jej nazwa brzmi Wola Wieruska. Płacił wtedy Wincenty Wieruski z tej wsi pobór. Wieś miała 3 półłanki kmiece, a prócz in­nych mieszkańców trudniących się rolą, występował w niej 1 przeku­pień.
     W roku 1629 właścicielem Woli Wieruszyckiej był Stanisław Wie­ruski. Wieś posiadała 3 półłanki, były tam: 1 zagroda z rolą oraz 1 komornik bez bydła. Pół wieku później wieś posiadała rodzina Lubo­wieckich. Ciekawostką jest, iż rejestr wymienił ją wówczas w parafii Gruszów.

 
© 2021 Strona Gminy Łapanów