Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6982810 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wieruszyce PDF Drukuj
Oceny: / 9
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.04.2007.
Zarys historii wsi Wieruszyce

Wieruszyce  to nazwa pochodząca najpewniej od imie­nia, bądź.
Po raz pierwszy w źródłach wieś pojawia się w roku 1262 jako Wierusice. W tym bowiem roku Bolesław Wstydliwy nadał (wraz z immunitetem gospodarczym i sądowym) komesowi Dzierżykrajowi i jego bratu Wyszowi kanonikowi krakowskiemu, dziedzicom z Nie­gowici, lasy i gaje położone w południowej części powiatu oraz kilka
wsi, wśród których była miejscowość Wieruszyce. Nie wiadomo w jakich okolicznościach wieś powróciła do rąk księcia krakowskiego, bowiem z roku 1306 pochodzi wiadomość, iż Władysław Łokietek nadał Marcinowi, synowi Zbigniewa ze Szczyrzyca, który był proto­plastą rodu Drużynitów, wieś książęcą Wieruszyce. Powodem nada­nia były prawdopodobnie zasługi, jakie ów Marcin wyświadczył księ­ciu krakowskiemu, a przyszłemu królowi. Miejscowość ta kilka lat póź­niej osobnym przywilejem Władysława Łokietka została przeniesiona na prawo niemieckie.
     W wieku XV drogą kupna, lub dzierżawy osada przeszła we wła­danie Bartłomieja herbu Szarża, o czym wspomina Jan Długosz.36 Miała ona wtedy 3 łany kmiece, 2 zagrody, karczmę i młyn.
     Wieruszyce, podobnie jak Zbydniów, były ważną wsią dla Druży­nitów, dlatego też już w roku 1530 właścicielem osady był znów przed­stawiciel tego rodu, Jan Sieniawski, chorąży królewski, starosta sądec­ki, który wraz z Janem Tarnowskim wsławił się w bitwie pod Oberty­nem.
     Po nim właścicielem wsi był w roku 1581 Wincenty Wieruski i jego wieś płaciła pobór od 3 półłanków kmiecych, 1 zagrodnika z rolą i 1 komornika bez bydła. Za czasów Wieruskich osada przeżywała największy rozkwit, o czym w dalszej części opracowania.
     Jeżeli chodzi o późniejszych właścicieli, to godny odnotowania jest fakt, iż w roku 1621 Wieruszyce były w posiadaniu Stanisława Wieruskiego, natomiast w 1680 rodziny Lubowieckich.

 
© 2021 Strona Gminy Łapanów