Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6982806 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Ubrzeż PDF Drukuj
Oceny: / 13
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.04.2007.
Zarys historii wsi Ubrzeż

Pochodzenie nazwy tej wsi wiąże się z jej położeniem. Tereny bowiem, na których osada ta powstała, leżały na obrzeżach gniazda rodowego Drużynitów.
     Ubrzeż
była lokowana na prawie niemieckim, o czym świadczy wspominany już wielokrotnie przywilej Władysława Łokietka, na który w roku 1400 powoływał się Jaszko ze Zbigniewa (Zbydniowa).
     W dokumencie tym, wśród kilku wsi, które zostały lokowane na prawie niemieckim, wymieniono również Ubrzeż. W czasach Jana Długosza wieś należała do parafii Łapanów. Były tu wtedy 4 łany kmiece, nie było karczmy, lecz jedna zagroda z rolą. Ubrzeż płaciła dziesięcinę prebendzie bosutowskiej przy katedrze krakowskiej i w wieku XV była własnością Michała z Grabia.
     W roku 1581 należała organizacyjnie do parafii w Trzcianie i jej właściciel Wincenty Wieruski płacił z niej pobór od
3 półłanków kmie­cych, 1 zagrody z rolą i jednego komornika bez bydła. Pół wieku później należała do Stanisława Wieruskiego i miała 3 półłanki kmiece, 1 komornika z bydłem i jednego bez bydła. W roku 1680 natomiast należała do rodziny Lubowieckich.

 
© 2021 Strona Gminy Łapanów