Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6927514 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby PDF Drukuj
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.10.2011.

 

Gmina Łapanów przystąpiła do programu pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej – szkołach, przedszkolach” poprzez Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, do którego należy gmina Łapanów.
Całość zadania obejmuje wykonanie kolektorów słonecznych z instalacjami  w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gmin Łapanów, Raciechowice, Szczurowa, Drwinia. Przewidywana,  całkowita wartość projektu wyniesie ok. 1.700 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 85% (ok. 1.400 tys. zł).

Na terenie naszej gminy instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody zainstalowane zostaną na 6 szkołach oraz na budynku przedszkola.
Montaż solarów potrwa do końca października br. Całkowity koszt projektu na terenie gminy Łapanów wynosi 701 151 zł, na jego realizację pozyskano z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 593 138 zł, pozostałą kwotę 108 013 stanowi udział własny gminy. Realizacja zadania spowoduje obniżenie kosztów podgrzewania wody.

 

Galeria:

  

      

      

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie w ramach otrzymanego dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7, infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2. w dniu 20.01.2012 r. zakończył prace związane  z realizacją projekt   pn:  „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”. W ramach projektu wykonano instalacje solarne  w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gminy Łapanów, Raciechowice, Szczurowa i Drwinia.
            Całkowita wartość zadania wyniosła 1.665.420,55 zł, wartość kosztów kwalifikowanych 1.664.200,55 zł, kwota dofinansowania ze środków MRPO  1.414.570,47 zł (85% k. kwalifikowanych).

 
© 2021 Strona Gminy Łapanów