Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335379 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont drogi gminnej nr K 580229 Wieruszyce-Wola Wieruszycka w ramach usuwania skutków powodzi PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
12.09.2011.

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Umowa

Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar
Zamieszczono dnia, 12-09-2011r. 


 

Zamieszczono, dnia 29.09.2011r.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów