Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7333559 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dr. woj. 966 PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Specyfikacja techniczna

Zamieszczono, dnia 04.08.2011 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamieszczono, dnia 22.08.2011 r.
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów