Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335376 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wg projektu gotowego Dom w winogronach PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Projekt architektoniczno-budowlany
Przyłącz wody i odprowadzenie ścieków do zbiornika
Specyfikacja techniczna
Opis do projektu zagospodarowania działki nr 73/9

Zamieszczono, dnia 03.08.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 23.08.2011 r.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów