Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335361 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Roboty remontowe budowlane i instalacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Zbydniowie PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.07.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Obmiar
Kosztorys ofertowy
Rysunek

Zamieszczono, dnia 26.07.2011 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieszczono, dnia 12.08.2011 r.
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów