Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335356 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont drogi gminnej nr K 580218 Tarnawa-Nowa Wieś-Budzyń w ramach usuwania skutków powodzi PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.07.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar
Zamieszczono, dnia 19.07.2011 r. 
 
Wyjaśnienie dot. przedmiaru:
W poz. 6 przedmiaru należy dodać "Obmiar: 2 szt. po 9 i 34 mb"
Zamieszczono, dnia 22.07.2011 r.
Zamieszczono, dnia 10.08.2011 r.
 
© 2023 Strona Gminy Łapanów