Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335359 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
III końcowy etap modernizacji budynku Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz zakup wyposażenia PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
30.06.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna

Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie załącznik nr "4"
Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Zamieszczono, dnia 30.06.2011 r.

 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

1.Termin składania ofert 19-07-2011 r. godzina 09:30 Urząd Gminy Łapanów 34, 32-740,  pokój nr 5.
2. Termin otwarcia ofert 19-07-2011 r. godzina 10:00 Urząd Gminy Łapanów 34, 32-740, sala narad nr 18

Zmniejszenie zakresu robót
Z przedmiaru i kosztorysu ofertowego należy wykreślić :
1. Pozycja nr 169 – altana ogrodowa
2. Pozycja od 170 do 176 – oświetlenie zewnętrzne
3. Pozycja 178 – montaż nagłośnienia
4. Pozycja 179 – należy wykreślić
- stoły na salę widowiskową szt. 10
- krzesła na salę widowiskową szt. 200
- rolety do okien szt. 10
- umeblowanie magazynu kpl. 1
- umeblowanie garderoby kpl. 1

Z pozycji 179 należy wycenić tylko kurtynę z mechanizmem przesuwu , horyzonty zastawki kpl. 1.    

Zamieszczono dnia 12-07-2011r. 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 10.08.2011 r.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów