Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335384 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
27.06.2011.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Specyfikacje techniczne

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projekt


Zamieszczono, dnia 27.06.2011 r.

Pytania i odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji,           a przyniesie  dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:
Zamawiający  sugeruje zastosowanie słupów aluminiowych,  natomiast  nie wyraża  zgody  na  zastosowanie słupów z kompozytów polimerowych.


Zapytanie nr 2 :
 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów stalowych  na  równoważne słupy aluminiowe anodowane,  natomiast nie wyraża zgody na słupy z kompozytów polimerowych.

Pytanie nr 3 :
W związku z rozbieżnościami w opisach grubości warstw w SIWZ, projekcie technicznym oraz przedmiarze prosimy o kreślenie grubości dla warstw systemu nawierzchni na boisko wielofunkcyjne wraz z grubością warstwy  ET..

Odpowiedź:
Przekrój  przez  podbudowę,
- koryto ( grunt rodzimy)
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5- 63 mm, grubości  10 cm,
- warstwa klinująca  z kruszywa kamiennego o frakcji 0- 31,5 mm, grubości  5 cm,
Nawierzchnia  poliuretanowa typu  EPDM przepuszczalna dla wody, wykonana w następującej technologii:
- podłoże elastyczne typu ET  min. 35 mm
- warstwa granulatu gumowego SBR min. 7 mm
- warstwa górna wykonana z kolorowego granulatu EPDM grubości min. 6 mm
Zgodnie z projektem i opisem w przedmiarze robót.
Pytanie  nr  4.
Na  podstawie art. 38.1 Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w kwestii:  Ustalenia dokumentów trawy dla boiska do piłki nożnej. Projekt budowlany(str.25) wymaga od trawy posiadania certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star, natomiast zapisy SIWZ nie wymagają takiego certyfikatu. Czy Zamawiający wymaga dla trawy certyfikatu FIFA        1 Star lub FIFA 2 Star ?

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga certyfikatu  FIFA  2  Star.

1. Typ  włókna ;   monofil,
2. Skład  chemiczny włókna: polietylen,
3. Ciężar włókna : min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieszczono, dnia 01.08.2011 r.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów