Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7329485 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Gmina Łapanów strefą wolną od GMO PDF Drukuj
Oceny: / 6
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.01.2007.
  
10 listopada 2004r na XIX Sesji Rady Gminy Radni podjęli deklarację w sprawie zobowiązania się do ochrony Gminy Łapanów przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawom roślin GM.
Powyższą deklarację Gmina Łapanów podjęła przy współpracy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, która na szeroką skalę informuje o zagrożeniach jakie niosą ze sobą Genetycznie Modyfikowane Organizmy.

    Genetyczna Modyfikacja polega na sztucznym wstawianiu obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to by uzyskać właściwości , których dany organizm nie posiada w sposób naturalny. Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstały naturalnie. Jest to wytwór cywilizacji – nikt jednak nie daje gwarancji czy jest bezpieczny dla środowiska, dlatego też GMO stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.

   8 września 2004r Komisja Europejska umieściła 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy we Wspólnym Katalogu Nasion. Jest to sytuacja kiedy pierwszy raz oficjalnie została otworzona droga do upraw GM na dużą skalę w Europie., a co za tym idzie także w Polsce (Polska jest trzecim krajem po Francji i Hiszpanii pod względem ilości upraw kukurydzy).

   Każde państwo członkowskie może sprzeciwić się rozprowadzeniu tych odmian na swoim terenie., niestety z tego co wiadomo rząd polski nie zamierza skorzystać z takiej szansy.

   Inicjatywa musi więc zostać podjęta od dołu, tym bardziej że GMO stają się poważnym zagrożeniem dla takich terenów jak nasz... gdzie wielkość gospodarstw waha się w granicach 3 – 6 ha. Przy tak wielkim rozdrobnieniu gmina swoją przyszłość wiąże z rozwojem rolnictwa ekologicznego i turystyki a to zdecydowanie kłuci się z uprawami GM.

   Decyzja o utworzeniu strefy wolnej od GMO wobec braku konkretnych przepisów prawnych będzie miała charakter symboliczny. Będziemy prowadzić szeroką akcję informacyjną tak aby społeczeństwo miało możliwość otrzymać kompendium wiedzy w temacie a także dokonać właściwych wyborów. 

   Poprzez podjęcie takiej deklaracji chcemy być bardziej wiarygodni. Gościom, którzy odwiedzą naszą gminę oferować czystą, zdrową żywność i zdrowe środowisko.

   Na ile to się uda pokaże czas – najważniejsze aby nie być biernym obserwatorem – od nas samych zależy przecież nasza przyszłość.


DEKLARACJA 

Rady Gminy Łapanów
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zobowiązania się do ochrony Gminy Łapanów przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawom roślin GM.

W trosce o ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Łapanów i przyszłości Gminy działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ z późn. zm.) oraz § 4 i § 14 Statutu Gminy Łapanów przejętego uchwałą Nr VI/41/2003 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2003r.

Rada Gminy Łapanów
zobowiązuje się

§ 1

Chronić obszar Gminy Łapanów przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz nie dopuścić do uprawy roślin GM.

§ 2

W/w działania będą oparte na aktualnych i szczegółowych informacjach dotyczących prac i osiągnięć w tej dziedzinie na całym świecie.
Wynika to z konieczności zgłębienia wiedzy względem jakości produktów a w końcowym efekcie żywności.

§ 3

Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów