Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7335382 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont uszkodzonego przepustu Ś 150 cm w ciągu drogi gminnej nr K 580176 Grabie - Dwór w msc. Grabie PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
11.03.2011.

Remont uszkodzonego przepustu ø 150 cm w ciągu drogi gminnej nr K 580176 Grabie – Dwór w msc. Grabie oraz remont uszkodzonego przepustu ø 200 cm w ciągu drogi gminnej K 580205 Sobolów - Sieradzka – Kamyk w msc. Sobolów - w ramach usuwania  skutków powodzi.

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacje techniczna -Grabie, Sobolów.

Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie załącznik 4

Przedmiar Grabie

Przedmiar Sobolów


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 04.04.2011 r.


 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów