Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7329484 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Przetargi
Filtr     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Odsłony
02.11.2017. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków gminy Łapanów i jej jednostek 557
24.10.2017. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 612
20.10.2017. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ..." 551
23.08.2017. Remont drogi gminnej nr K 580193 Kobylec-Chrostowa w m.Chrostowa w km2+887-4+448 720
20.06.2017. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 400 000,00 dla Gminy Łapanów 617
21.03.2017. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750  0+894,78 w Kamyku 2052
21.12.2016. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 747
07.11.2016. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1020
31.10.2016. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 918
20.07.2016. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 896
16.06.2016. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 - Gmina Łapanów 1065
25.05.2016. Remont wraz z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grabie, gm. Łapanów 1068
26.04.2016. Remont drogi gminnej Łapanów-Rynek-Cmentarz w msc. Łapanów 1204
04.04.2016. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki RENAULT GR 231 1075
01.03.2016. Remont mostu na rzece Tarnawka w ciągu drogi nr 80 w msc. Tarnawa 1700
30.12.2015. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków gminy Łapanów i jej jednostek 1470
16.12.2015. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 1079
06.11.2015. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1168
05.11.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 1171
30.10.2015. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 1156
22.09.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 1473
10.08.2015. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tarnawie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie 1153
15.07.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016 1288
18.06.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1539
14.05.2015. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów 1914
11.02.2015. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruch drogowego na terenie gminy Łapanów 2548
03.02.2015. Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów 2368
19.12.2014. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 1703
16.12.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 1377
05.12.2014. Obsługa bankowa budżetu gminy Łapanów oraz jednostek organizacyjnych 1518
02.12.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1499
18.11.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1504
28.10.2014. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 1476
03.09.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 2597
29.08.2014. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łapanów 2976
26.08.2014. Remont drogi dojazdowej za dworem w kierunku P. Piaseckich na działkach nr 124 i 134 w m. Tarnawa 1457
11.08.2014. Roboty remontowe, montaż platformy dźwigowej i wykonanie sanitariatu dla potrzeb osób niepeł. 1523
05.08.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 1957
29.07.2014. Wójt Gminy Łapanów ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż Nabywcy, dzierżawę i sprzedaż... 2712
22.07.2014. "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby" 1713
03.07.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 2057
16.06.2014. "Remont drogi nr 92 Zbydniów k. Potońca w msc. Zbydniów w km 0 + 000 - 0 + 435" 1478
03.06.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 1581
12.05.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 1511
31.03.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Realizacja projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w ... 1584
21.03.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 1751
11.03.2014. Remont drogi nr 112 Kobylec-Borówka-do pól w msc. Kobylec 1728
05.12.2013. KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1859
16.10.2013. Remont drogi Zbydniów  Podjasień w km 0 + 000  0 + 550 w miejscowości Zbydniów 1755
09.10.2013. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym 1980
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 208
© 2023 Strona Gminy Łapanów